De decembermaand is halverwege en er heerst een gezellige sfeer op school. Allerlei mensen zijn bezig met de voorbereidingen van de traditionele kerstviering op school.

Dit schooljaar willen we het eens op een andere manier invulling geven en daarom hebben we met de ouderraad besloten om de 'Leesladies' in te schakelen voor het uitvoeren van een kersttoneelspel op het schoolplein. Best wel spannend, want blijft het droog en krijgen we de materialen voor elkaar? De toneelspelers zijn, in elk geval, gecast en de inzet en de genomen moeite van de ouderraad, de collega’s en ouders die meehelpen is hartverwarmend. Zo is er: een kribbe getimmerd door een vader van school, een sneeuwmachine gebracht door een vader, materialen geknutseld en geverfd door een moeder, hout en pallets gebracht door meerdere vaders,….etcetera. Onze conciërge Alfons (die overigens ook allerlei voorbereidingen heeft gedaan) heeft het er maar druk mee.

Wellicht heeft u in de afgelopen week gehoord of gelezen dat er een onderhandelingsakkoord ligt voor een nieuwe cao primair onderwijs. Al het onderwijspersoneel krijgt vanaf januari 2020 een loonsverhoging en de functiebeschrijvingen voor de onderwijsondersteuners en schooldirecteuren zijn geactualiseerd. De bonden hebben aangegeven dat ze op donderdag 30 januari en op vrijdag 31 januari willen gaan staken, omdat er structurele investeringen nodig zijn om de klassengrootte te beperken, de werkdruk te verlagen en er moet voorkomen worden dat er een tweedeling ontstaat tussen bemiddelde en minder bemiddelde gezinnen. Veel ouders zien zich tegenwoordig gedwongen om de portemonnee te trekken voor bijlessen. Ons schoolbestuur en wij als schoolteam hebben nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot de staking. Wel kunnen wij zeggen dat de disco die staat gepland op vrijdagavond 31 januari 2020 gewoon doorgaat.

Mede namens het schoolteam wens ik u veel leesplezier en alvast fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en vooral gezellig 2020.