Vanuit de schoolleiding

Het schooljaar 2019-2020 is heel anders verlopen dan wij als schoolteam voor ogen hadden. Er is enorm hard gewerkt aan de doelstellingen die in het schooljaarplan van 2019-2020 zijn gesteld, maar op 16 maart 2020 kreeg het schooljaar een heel andere wending door de zogenaamde ‘intelligente lockdown’ die werd ingesteld door de regering, omdat de hele wereld verzeild was geraakt in de coronacrisis.

De coronacrisis beïnvloedt ons leven van alledag tot op heden en dat geldt ook zeker voor het onderwijs. Onze school werd gesloten op 16 maart 2020 en mocht gedeeltelijk weer open op maandag 11 mei 2020. In de tussentijd verzorgde het schoolteam de noodopvang en werd er onderwijs op afstand gegeven. Daarnaast is er een document ‘heropening school’ geschreven en zijn er lesroosters gemaakt, waarbij in vaste cohorten werd gewerkt.

Het schoolteam heeft zich heel flexibel en wendbaar opgesteld ten aanzien van het organiseren van het onderwijs op afstand. Dit bleek uit het aanpassingsvermogen van het schoolteam ten aanzien van het verzorgen van onderwijs op afstand en de leerbaarheid met betrekking tot de digitalisering die nodig was om het onderwijs op afstand te realiseren. Ieder teamlid wilde digitale tools uitproberen als Teams, Meet.jit.si, Zoom, Gynzy, etc. De digitalisering ging ‘in vogelvlucht’ en na ongeveer twee weken had het schoolteam haar ‘draai’ gevonden en was er rust in het schoolteam in deze nogal verwarrende tijd.

Op maandag 8 juni mochten we eindelijk helemaal open. Een spannende tijd waaruit is gebleken dat kinderen zich snel aanpassen aan de nieuwe regels, het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het wassen van de handen gedurende dag, het hoesten en niezen in de elleboog en het proberen van het zo goed mogelijk in acht te nemen van de anderhalve meter afstand tot de leerkracht.

We weten niet wat de toekomst brengt; het einde van de coronacrisis is nog niet echt in zicht. In deze onzekere tijden worden wij als schoolteam gedwongen om wendbaar te zijn, ons aan te passen aan de protocollen vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Wat we wel weten is, dat het schoolteam in staat is gebleken om te anticiperen op deze veranderende omstandigheden in onze samenleving en op onze school en ook in staat is om daar een ‘veilige weg’ in te vinden samen met onze leerlingen. De toekomst moet uitwijzen of dit een uniek schooljaar was in haar soort of dat er nog meer schooljaren volgen die op eenzelfde wijze verlopen.

Bovenstaande tekst komt overeen met het voorwoord in het schooljaarverslag 2019-2020 van onze school en u snapt wel dat het voorwoord anders is dan andere jaren.

Ik wens een ieder een heel fijne zomervakantie met de wens dat iedereen in goede gezondheid blijft!

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder