Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Aanstaande maandag gaan we weer naar school in Noord-Nederland. Het schoolteam heeft zich in de zomervakantie voorbereid op het komende schooljaar.
Helaas is de coronacrisis nog niet voorbij en zullen we het ingezette beleid op OBS De Vlinder ter voorkoming van het coronavirus Covid-19 continueren.
We blijven het nieuws volgen en hanteren de richtlijnen vanuit het Ministerie van OC&W, het RIVM en het Nederlands Jeugdinstituut.

Vanaf 17 augustus zijn basisscholen verplicht om volledig fysiek onderwijs te geven. Dit is wel gebonden aan regels en de besluiten vanuit het kabinet en het RIVM zijn hierbij leidend.

Zie voor de volledige brief het PDF-bestand hiernaast.

Met vriendelijke groet,
Anita Klompsma-Bolk.
Directeur OBS De Vlinder