“Regeren is vooruitzien”

De afgelopen maanden hebben we ons als schoolteam, kinderen en ouders en MR van De Vlinder zorgvuldig voorbereid op datgene wat ons mogelijk zou overkomen: besmetting met het coronavirus. In de wetenschap dat het virus geen onderscheid maakt.

Helaas is dat nu gebeurd. Eén van onze leerlingen is positief getest op COVID-19. De leerling heeft het virus tijdens de zomervakantie opgelopen.

De voorbereiding werpt nu zijn vruchten af. De gemaakte afspraken blijken juist, de gevolgde protocollen kloppen en iedereen weet wat hem of haar te doen staat. De ouders hebben goed gehandeld, het schoolteam heeft de rust bewaard en er is open en transparant gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Als team en directie zijn we daar enorm trots op!

Natuurlijk is het spannend (geweest), maar er is alle reden om aan te nemen dat we goed bezig zijn. De GGD bevestigt dat we ons beleid niet hoeven aan te passen.

Voor alle duidelijkheid: er is geen reden voor paniek of ongerustheid, want iedereen die betrokken was, heeft gedaan wat moest worden gedaan. Daar ben ik als schooldirecteur heel dankbaar voor.

Nogmaals wil ik benadrukken dat als iedereen de RIVM maatregelen serieus blijft nemen en de adviezen blijft opvolgen we het risico op besmetting zo klein mogelijk kunnen houden.
Wij hebben alle reden om door te gaan op de weg die we zijn ingeslagen!

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder