VANUIT DE SCHOOLLEIDING

De Gouden Weken zijn goed gestart met het kamp voor de groepen 8 en het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 7. De kinderen hebben genoten en de sfeer was uitstekend!
Via de Parro-app zijn er foto’s gestuurd naar de ouder(s)/verzorger(s). We hebben helaas weinig foto’s op Facebook of in deze nieuwsbrief kunnen zetten vanwege de privacywet.

Helaas zijn er ook kinderen niet mee geweest op schoolreis en met de afwezigheid van leerlingen zullen we, in de komende periode, meer te maken krijgen.

In de afgelopen twee weken merkten wij dat ouder(s) en verzorger(s) het lastig vinden om te bepalen of hun kind wel, of niet naar school kan bij verkoudheidsklachten.
Wij vinden het vaak ook lastig om dit te bepalen en proberen daarom zo goed mogelijk te overleggen met de ouder(s)/verzorger(s) en eventueel ook met de GGD. We merken hierdoor wel dat iedereen zorgzaam omgaat met de coronamaatregelen, maar dat de regels niet altijd duidelijk toe te passen zijn.

Om wat meer duidelijkheid te geven, staat verderop in deze nieuwsbrief alles nog eens op een rijtje en vindt u in de bijlagen de zogenaamde ‘beslisboom’ voor 0-6 jarigen en voor 7-12 jarigen.

Waarschijnlijk bent u inmiddels wel een beetje ‘coronamoe’ (dit hoor ik weleens de laatste tijd), maar we zullen het voorlopig nog op deze manier moeten uithouden.

We doen allemaal ons best om, samen met u, een veilige school te bieden voor onze leerlingen.

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder