Geachte nieuwsbrieflezer,

Normaalgesproken denken we bij groei en krimp aan de economie en met betrekking tot een school aan leerlingenaantallen, personele bezetting, ruimtebehoefte, enzovoort. Tegenwoordig associëren wij groei en krimp vooral met COVID-19-besmettingen en de coronamaatregelen.
De media heeft dagelijks aandacht voor de groei en de krimp rondom dit thema. Wij zien als schoolteam ook het verband met de werkgelegenheid of gelegenheid om te werken en dat raakt dagelijks onze school.

Ouder(s)/verzorger(s) bellen ons regelmatig om te overleggen of hun kind, dat verkoudheidsklachten heeft, naar school mag, want als kinderen niet naar school of naar de opvang mogen, hebben ouder(s)/verzorger(s) weinig tot geen gelegenheid om te werken. Daarnaast zien wij dat de spanningen in huis soms hoog oplopen wanneer kinderen niet naar school kunnen, omdat ouder(s)/verzorger(s) zich in alle bochten moeten wringen om opvang te regelen en vaak toch thuis moeten blijven.

Deze coronacrisis raakt gezinssituaties, maar ook ons schoolteam. Het levert werkdruk op, want we hebben steeds meer te maken met onderbezetting. Onze leerkrachten hebben ook een gezinssituatie, waarin zij te maken krijgen met corona-gerelateerde klachten en er soms voor moeten kiezen om niet naar school te gaan en thuis te blijven.
Wij realiseren ons dat we een voorbeeldfunctie hebben als schoolteam en ons aan de coronamaatregelen moeten houden, maar dat het wel een zware dobber is voor ons om steeds de juiste beslissingen te nemen.

Bij de vorige nieuwsbrief heb ik beslisbomen meegestuurd, maar vandaag zit er een vernieuwde beslisboom bij deze nieuwsbrief, zie bijlage.
De richtlijnen van het RIVM zijn dat kinderen met verkoudheden, zonder koorts en benauwdheid, naar school mogen. De beslisboom die u nu in de bijlage heeft ontvangen, kunt u van boven naar beneden doorlopen en op grond daarvan beslissen of uw kind naar school kan of niet.

Afgelopen maandag was er opnieuw een persconferentie, waarin duidelijk werd dat we als maatschappij opnieuw in een ernstige situatie verkeren. Het wordt een spannende tijd, ook voor ons schoolteam. U weet dat we met een tekort aan invalkrachten zitten in het basisonderwijs en dat geldt ook voor OOW. Tot nu toe lukt het nog steeds om invalproblemen op te lossen, maar er kan een moment komen dat we toch een groep naar huis moeten sturen. Dat is absoluut niet wat we willen en we buigen ons als directies en bestuur van OOW over hoe we de continuïteit van het onderwijs kunnen blijven garanderen.

Met begrip voor elkaar en geduld met betrekking tot de coronacrisis hoop ik dat de krimp rondom de verspreiding van het virus gauw doorzet en we minder druk ervaren op alle fronten.

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder.

Voor de gehele nieuwsbrief, zie PDF-bestand hiernaast.