Geachte nieuwsbrieflezer,

Wat was het even weer spannend in de aanloop naar de persconferentie van de afgelopen week. Onderwijsminister Slob heeft wel gezegd dat er geen totale sluiting van het onderwijs meer gaat komen, maar je weet het maar nooit in deze coronacrisis. ‘Fingers crossed’, want een sluiting is het laatste wat wij willen als onderwijzend personeel!
Het corona-effect door de sluiting van de scholen in maart heeft zowel positieve als negatieve effecten. Het positieve effect is dat de leerkrachten en de leerlingen veerkracht hebben laten zien in bepaalde elementen van het digitale onderwijs. Daar hebben we veel van geleerd als schoolteam. Een negatief effect is dat een aantal leerlingen door de sluiting en vervolgens door de coronamaatregelen thuis was en instructie heeft misgelopen en daardoor een leerachterstand ontwikkelt.
Het allerbelangrijkste is gewoon dat kinderen zoveel mogelijk naar school gaan, omdat ze de instructie van de leerkrachten nodig hebben. Er gaat niets boven gewone lessen in de klas.

Onderwijs op afstand is een noodoplossing, maar onderwijs gaat ook over de sociale opvoeding van kinderen en dat gebeurt veelal op school en vooral in de klas.

Eén van kernwaarden van De Vlinder is ‘de ontmoeting’ en daar kunnen kinderen niet zonder en ook de volwassenen kunnen niet zonder. Dat zien we ook bij het ophalen van de kinderen na schooltijd.
Sommige ouder(s)/verzorger(s) staan al om 13.45 uur voor de school gezellig te socializen. We hebben hier alle begrip voor, maar het baart ons ook zorgen, omdat we zien dat er geen afstand wordt gehouden.
‘Wat als er wel een besmetting plaatsvindt en wij te maken krijgen met een corona-uitbraak?’

In de afgelopen week hebben we ons protocol ‘coronacrisis’ opnieuw besproken en we hebben onder andere besloten dat externen die de school binnenkomen mondkapjes moeten gaan dragen (hier heeft u al een bericht over gehad via Parro). We hebben ook besproken dat het schoolteam bij ‘beweging’ in de school wellicht ook een mondkapje kan gaan dragen. Het schoolteam hoeft deze niet te dragen, maar we onderzoeken het wel.
Het protocol coronacrisis is op te vragen via het mailadres: directie.devlinder@o2sv.nl.

In deze bizarre tijd, waarin we nadenken over het wel of niet dragen van een mondkapje op school, vergeten we weleens dat er ook kinderen ernstig ziek zijn en dan niet van het coronavirus. We willen als schoolteam aandacht besteden aan Kika (kinderen kankervrij). Binnen het vakgebied ‘goed burgerschap’ leren wij onze leerlingen dat er kinderen ernstig ziek zijn en dat we een maatschappelijk belang hebben bij onderzoek naar kinderkanker. Elke week zijn er 10 kinderen die kanker krijgen, waarvan 25% gaat overlijden. Wij kunnen helpen door acties te steunen voor Kika. Een ouder van onze school, Mary Sassen, is bezig met zo’n actie voor Kika en verderop in deze nieuwsbrief staat hier meer over.

Naast al de serieuze zaken die hierboven beschreven staan, hebben we het heel leuk op school en gaan de ontwikkelingen op alle niveaus gewoon verder en wat er ook gebeurt, we willen als het even kan fijn naar school!

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

Voor de gehele nieuwsbrief, zie PDF-bestand hiernaast.