Vanuit de schoolleiding


De afgelopen week is in alle opzichten een ‘bewogen week’ geweest. Afgezien van het gevallen kabinet vanwege de ‘toeslagen affaire’, mijn interview bij radio NPO1 in ‘Met het Oog op Morgen’ en de inauguratie van de 46e president van de Verenigde Staten, was er weer veel informatie met betrekking tot de coronapandemie…….
Zondag kregen we het bericht dat de scholen voorlopig gesloten blijven tot 8 februari. Dit was opnieuw een teleurstelling….. en we hadden het wel verwacht…..maar stiekem hadden we toch gehoopt dat we open zouden kunnen.

De wanhoop bij ouders en verzorgers neemt toe en dat is erg verdrietig om te constateren. We zijn bereid om mee te denken binnen de gezinssituaties, maar de noodopvang stroomt vol en dat is ook niet de bedoeling. Het is voor mij elke week, en meestal dagelijks, een puzzel wie van de leerkrachten, wanneer in de noodopvang kan begeleiden en welke kinderen wel of niet in de noodopvang kunnen worden geplaatst. Ik wil rekening houden met de veiligheid van iedereen, maar dat wordt steeds lastiger. Verderop in deze nieuwsbrief staat meer over de noodopvang bij ons op school.

Binnen ons team hebben wij voortdurend overleg over hoe wij het onderwijs willen vormgeven nu de scholen langer gesloten blijven. De groepen onderling overleggen met elkaar en stemmen hun aanpak, daar waar het kan, op elkaar af. We zijn blij dat we als school, met relatief veel leerlingen, naar verhouding kleine groepen onderwijzen. (Er zitten gemiddeld 20 leerlingen van (ongeveer) dezelfde leeftijd in één groep en dat is prima te behappen voor de leerkrachten.)

We zijn ons er van bewust dat het niet meevalt om thuisonderwijs te verzorgen, maar we moeten nog even volhouden en samenwerken èn lukt het niet, dan is er morgen weer een nieuwe dag. U bent in de eerste plaats de ouder of de verzorger van uw kind en niet de leerkracht.
Uw kind heeft instructie (uitleg) nodig van de leerkracht. Een leerkracht heeft ervoor geleerd om de leerstof op verschillende manieren uit te leggen. Als een kind de leerstof niet begrijpt, kan een leerkracht de leerstof in kleine stappen op een andere manier uitleggen. Een leerkracht weet dat geduld belangrijk is en ook hier geldt: lukt het niet, dan is er morgen weer een dag. De leerkracht weet welke onderwijsbehoeften uw kind nodig heeft en houdt daar rekening mee bij het aanbieden van de leerstof. Daarnaast weet de leerkracht hoe uitgestelde aandacht werkt bij ieder individueel kind.

Dat het thuisonderwijs ervoor kan zorgen dat er spanning kan ontstaan in de relatie met uw kind is iets waar u als ouder rekening mee dient te houden. Het is lastig om het thuiswerken en het zorgen voor andere gezinsleden te combineren met thuisonderwijs. U hoeft thuis niet de hele dag naast uw kind te zitten om met het huiswerk te helpen, maar vraag aan uw kind wat het voor huiswerk heeft en zeg wanneer uw kind online moet. Op school zit de leerkracht ook niet steeds bij uw kind om mee te helpen, dus dat hoeft thuis ook niet. Wel is het belangrijk om een vast ritme aan te houden voor wat betreft het opstaan op een vaste tijd, pauze te nemen op gezette tijden en vooral door het thuiswerken af te wisselen met ontspanning, bijvoorbeeld buitenspelen. In onderstaande link staan tips voor ouders/verzorgers over het thuisonderwijs. https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs

Ik hoop, en ik denk velen met mij, met het licht aan het einde van de tunnel in zicht, dat we gauw weer naar school kunnen.

Blijf gezond en zorg voor uw veiligheid en voor de veiligheid van anderen……


Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

Voor de gehele nieuwsbrief, zie PDF-bestand hiernaast.