VANUIT DE SCHOOLLEIDINGAfgelopen dinsdag, 2 februari, hebben wij gehoord dat de basisscholen weer opengaan.
Naar aanleiding van de persconferentie hebben wij afgelopen woensdagmiddag als schoolteam besproken hoe wij denken dat we veilig de school kunnen openen, uitgaande van het schoolprotocol dat wij al sinds maart 2020 hanteren op school. Hierbij rekening houdend met de informatie die wij uit de aanvullende maatregelen n.a.v. de persconferentie hadden ontvangen.

Woensdagavond heb ik de medezeggenschapsraad van onze school gesproken over de start op 8 februari en we hebben de zorgen besproken die er zijn. De medezeggenschapsraad heeft altijd goede tips en het is fijn om feedback vanuit ouders te ontvangen, want we willen allemaal het beste voor de kinderen.

Gisteren heeft u al een nieuwsbrief ontvangen van onze bestuurder Wietze Potze. In deze brief vanuit onze school wil ik u nader informeren over hoe wij aanstaande maandag gaan starten.

Voor ik verder ga, wil ik, mede namens ons schoolteam, alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s bedanken voor de inzet en de moeite die u heeft genomen om samen te werken met de leerkrachten in het belang van jullie kinderen, onze leerlingen.

Wij weten dat het niet altijd even makkelijk was, maar iedereen heeft zijn of haar best gedaan en we hopen dat we de komende periode samen kunnen werken om ervoor te zorgen dat we veilig en gezond naar school kunnen gaan.

Wij hebben er heel veel zin in en we blijven ons best doen in deze spannende en niet voorspelbare omstandigheden.

Anita Klompsma-Bolk Directeur OBS De Vlinder

Voor de gehele nieuwsbrief, zie PDF-bestand hiernaast.