VANUIT DE SCHOOLLEIDINGInmiddels hebben we ongeveer drie weken fysiek onderwijs kunnen geven sinds de heropening van de basisscholen.

We zijn erg hard aan het werk om de afgelopen periode in beeld te krijgen, met betrekking tot het welzijn van de kinderen en het wel of niet goed verwerkt hebben van de leerstof. In deze maand worden in de groepen 3 t/m 8 de Citotoetsen afgenomen en we zijn ook erg benieuwd wat deze laten zien.

Op maandag 1 maart hebben wij, in een online meeting, meegewerkt aan een onderzoek van de inspectie over het kansrijk adviseren in coronatijd. Wij zijn voor dit onderzoek geselecteerd op basis van een steekproef. Juf Sandra en meester Martin van de groepen 8, juf Sandra Muller en ik waren aanwezig namens onze school. Ook was ons bestuur vertegenwoordigd door mevrouw Prins. Tijdens het bezoek hebben wij onze aanpak en onderwijsvisie op het verwijzen naar het voorgezet onderwijs gepresenteerd. We hebben toegelicht op welke wijze wij kinderen begeleiden naar het voortgezet onderwijs en welke gegevens wij hiervoor gebruiken.
De inspecteur was tevreden over hoe wij, vanuit verschillende oogpunten, gegevens met betrekking tot de leerlingen, mee laten wegen in het advies voor het voortgezet onderwijs. Het was een interessant en inspirerend gesprek.

Waarschijnlijk bent u ook nieuwsgierig naar hoe uw kind(eren) zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld. In de week van 19 april t/m 23 april staan de oudergesprekken gepland. U ontvangt binnenkort informatie hierover via Parro.

Anita Klompsma-Bolk Directeur OBS De Vlinder