Zie PDF bestand Beslisboom voor o.a. basisschoolkinderen.