VANUIT DE SCHOOLLEIDINGAl een geruime tijd sluit ik, als directeur van twee basisscholen in het noorden, aan bij de gesprekstafels van de Inspectie van het Onderwijs. In eerste instantie moest ik naar Utrecht, maar sinds de coronapandemie hebben we online meetingen over allerlei onderwerpen.

Vorige week donderdag ging het over het Nationaal Programma Onderwijs. Het kabinet heeft toegezegd om 8,5 miljard euro in het onderwijs te stoppen met als doel een kwaliteitsimpuls in het onderwijs te bewerkstelligen. De verwachting is dat veel kinderen een onderwijsachterstand hebben opgelopen in de afgelopen periode tijdens de lockdowns.

Persoonlijk vind ik het woord onderwijsachterstand niet goed gekozen en zou ik liever spreken van een vertraging in het onderwijs, want de hele wereld heeft te maken met de coronapandemie. Waar vergelijk je de opbrengsten dan mee?
Als schoolteam zijn wij wel erg benieuwd hoe onze leerlingen hebben gescoord op de toetsen en of er groei is te zien bij de individuele leerling of niet, wat dit betekent voor ons onderwijs en wat zegt dit dan over de te nemen stappen op OBS De Vlinder in relatie tot het Nationaal Programma Onderwijs?

In de komende periode zullen we als team na gaan denken over welke kwaliteitsimpuls wij voorrang willen geven in onze school, uiteraard zal de medezeggenschapsraad hierin worden betrokken.
Ik houd u hiervan op de hoogte!

Morgen wordt Parro opengezet om een gesprek te plannen met de leerkracht van uw kind(eren). U zult dan ook weten hoe uw kind het heeft gedaan in de afgelopen periode.

Anita Klompsma-Bolk Directeur OBS De Vlinder