VANUIT DE SCHOOLLEIDINGWe gaan de laatste zes weken van het schooljaar in en dit is altijd een gezellige periode die draait om het afronden van de leerstof en het uitzien naar de zomervakantie.

Het is sinds dit weekend prachtig weer en we zien dat iedereen hier vrolijker van wordt. De kinderen spelen meer buiten en er komen meer kinderen op de fiets naar school. Hier zijn we heel blij mee! Fietsen en lopend naar school komen, blijven wij stimuleren en we hopen u ook! Wel wil ik u vragen om uw kind niet te vroeg naar school te sturen, want tot de zomervakantie werken wij nog in cohorten. Cohorten zijn belangrijk, want als er een besmetting plaatsvindt in een cohort en het cohort is niet doorbroken dan weten we ook wie er in quarantaine moeten. Uiteraard weten wij dat kinderen ook thuis samen spelen en samen naar de BSO gaan, maar toch willen wij u vragen om u op school hieraan te houden. Dit is in het belang van uw kind(eren) en in het belang van de leerkracht(en).

De scores van de Eindtoets van Cito van de groep 8-leerlingen zijn binnen en alle ouders en kinderen weten de scores van hun kind. We zijn heel trots op alle kinderen. Ze hebben allemaal gepresteerd naar hun mogelijkheden en samen hebben ze gescoord op het landelijke gemiddelde. Als Vlinderteam zijn we hier erg blij mee. Eén van de leerlingen heeft zelfs de maximale score van 550 behaald. Dit is wel een bijzondere vermelding waard!

Een eindtoets is een momentopname en zegt niet alles over een kind. We nemen in het advies naar het vervolgonderwijs ook de prestaties in de afgelopen jaren mee, de werkhouding en motivatie, het leervermogen en ook wat een kind zelf wil en kan. Waar we vooral op hopen is dat ieder kind een passende plek krijgt in het voortgezet onderwijs.

Ik wens u veel leesplezier!

Anita Klompsma-Bolk.