VANUIT DE SCHOOLLEIDING“Kom voor sfeer, ontmoet, ontdek en leer!”

Bovenstaande ‘kreet’ is de leus van onze school. Naast deze leus heeft onze school ook een heus schoollied gekregen. Niet zomaar een schoollied, maar een Vlinderlied speciaal geschreven door de Groninger zanger-tekstschrijver Alex Vissering (zie www.alexvissering.nl). We hopen dat we dit schooljaar het lied aan alle ouder(s) en verzorger(s) kunnen presenteren onder begeleiding van Alex Vissering.

Het schooljaar is alweer een week oud en we vinden het zo fijn dat we niet meer in cohorten hoeven werken. Het geeft wat meer vrijheid voor onze leerlingen en dat schept sfeer en gezelligheid op school. We kunnen en durven langzamerhand weer wat meer gezamenlijke activiteiten op te pakken. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we de informatieavonden en de spelinloop voor de groepen 1 en 2 weer gaan oppakken, zo coronaproof als mogelijk is. Uiteraard staat en valt dat met ons en uw gedrag. Ik ga er vanuit dat dit moet kunnen en gaat lukken.

Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen in onze school. Zo zijn we gestart met het inrichten van een technieklokaal. Daarnaast zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior en we hebben een nieuwe methode voor wereldoriëntatie met wetenschap en techniek erin: De Zaken.
Alles om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk aan te bieden volgens de nieuwste inzichten.

Voor nu wens ik al onze leerlingen en hun ouder(s) en verzorger(s) een heel succesvol schooljaar toe.

Ik wens u veel leesplezier!

Anita Klompsma-Bolk.