VANUIT DE SCHOOLLEIDINGDit schooljaar start het Openbaar Onderwijs Westerwolde (hierna OOW) met de zogenaamde OOW-cafés. Deze cafés zijn na schooltijd toegankelijk voor alle teamleden die werkzaam zijn bij OOW. Het eerste café staat in het teken van wetenschap & techniek binnen het basisonderwijs. Wetenschap en techniek is een speerpunt van OOW en door samen te werken als scholen kunnen we de kennis delen en elkaar helpen om het curriculum te ontwikkelen.

Het onderwijs is altijd in ontwikkeling en dat geldt uiteraard ook voor onze teamleden. Zo heeft juf Darja een cursus gevolgd over selectief mutisme, gaan de juffen Dian, Thecla en Darja naar een cursus over hoogbegaafdheid en is juf Sandra Muller gestart met een mastermodule over het jonge kind. Daarnaast vervolgen we als team het traject Positive Behavior Support (hierna PBS) samen met het schoolteam van Interschool.

Het PBS-traject krijgt steeds meer vorm in onze school. PBS is een preventieve aanpak die er vanuit gaat dat je kinderen op een positieve manier benadert en dat je duidelijke afspraken maakt en hanteert binnen de school. We besteden daarom regelmatig aandacht aan het sociaal- emotioneel leren van onze leerlingen met behulp van de methode Kwink. We proberen hiermee te bereiken dat er een evenwichtige balans ontstaat tussen het schoolse leren en het sociaal-emotioneel leren, waardoor het welzijn van het kind verbetert.

We hadden tijdens de informatieavond graag Inge Reijnders willen ontvangen om u als ouders/verzorgers te vertellen over de PBS-aanpak. Ik hoop dat dit later in het schooljaar wel mogelijk en dan zult u een uitnodiging van ons ontvangen.

Ik wens u veel leesplezier!

Anita Klompsma-Bolk Directeur OBS De Vlinder