VANUIT DE SCHOOLLEIDINGJe kunt de televisie, of radio niet aanzetten en geen krant openslaan of het gaat over corona. Ook bij ons op school gaat het veel over corona, maar daarnaast gelukkig ook over de leuke dingen die we ervaren met onze leerlingen. We proberen voor onze leerlingen een zo gewoon mogelijke situatie te creëren, hierbij zijn we altijd zo positief mogelijk!

Ook wij ontkomen niet aan het virus en moeten klassen naar huis sturen en ouders adviseren om hun kind in quarantaine te laten gaan. Ik merk dat u als ouder met ons meedenkt en begrip toont voor de situatie waarin wij met elkaar zitten. We moeten het samen doen en dat lukt tot nu toe heel goed. Ik wil alle ouders en verzorgers hiervoor bedanken. Het geeft mijn team en mij de moed om door te gaan en positief te blijven, want de angst voor besmetting is er wel.

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie en gelukkig blijven de scholen open, maar wel met extra maatregelen. Hieronder in het kort de extra maatregelen:
  • Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers dragen een mondkapje als zij zich bewegen in de school. Als ze in de klas zijn mag het mondkapje af.
  • Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers doen 2x per week een zelftest. De leerlingen worden niet op school getest. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. (De testen worden binnenkort verstrekt door de school.)
  • Alle kinderen op de basisschool (ook onder de 12 jaar) blijven bij milde klachten (snottebellen) thuis en mogen weer naar school bij een negatieve testuitslag of als zij 24 uur klachtenvrij zijn.

Het ‘coronaprotocol’ wordt bijgesteld en zal zo snel mogelijk gemaild worden naar alle ouders.

We blijven positief en de sfeer op school is erg goed, dus we maken er een mooie en feestelijke decembermaand van samen met uw kinderen! Ik wens iedereen alvast een gezellige Sinterklaasavond!

Anita Klompsma-Bolk Directeur OBS De Vlinder