VANUIT DE SCHOOLLEIDINGIn januari 2021 startten wij met noodopvang, want heel Nederland ging in een lockdown. Het lijkt er nu op dat we in januari 2022 opnieuw in een lockdown zitten en dit kan betekenen dat we ook in 2022 starten met alleen de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en ouders die werken in het belang van de Nederlandse vitale infrastructuur.

Wij hopen van ganser harte dat we gewoon fysiek onderwijs kunnen geven op school. Er is niets leuker dan kinderen ontmoeten in de school. Laten we met z’n allen hopen op een klein wonder en dat het mee gaat vallen. In deze nieuwsbrief vindt u alleen een terugblik op december 2021 en de agenda voor januari 2022. Op dit moment weet ik niet hoe de situatie zal zijn na de kerstvakantie en zal ik moeten wachten op de persconferentie van 3 januari, waarin we hopelijk meer duidelijkheid krijgen.

Het afgelopen jaar was in vele opzichten niet makkelijk, maar op school hebben we er alles aan gedaan om onze leerlingen onderwijs aan te bieden in de klas of op afstand thuis.

U weet dat wij het liefst alle kinderen op school hadden gehad om ze daar van onderwijs te kunnen voorzien, maar door de maatregelen en de vele ziekmeldingen lukte dit niet altijd. Dan moest deze leerling in quarantaine en dan die, we hebben zelfs weer klassen naar huis moeten sturen. Dit baart ons wel zorgen, zorgen over welke gevolgen dit heeft voor de toekomst van elke individuele leerling. Wij hebben het hier als team veel over en en wij vinden dat we bewuste keuzes in het leerstofaanbod moeten maken. We zetten daarom in op de basisvakken taal, lezen, spelling en rekenen en zoeken tegelijkertijd de balans met het leerstofaanbod van alle andere vakken. Door alles heen loopt ook de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind. School moet ook hier aan tegemoet zien te komen. Onze lessen Kwink, gymnastiek en geestelijke vorming bieden we daarom elke week aan. Ook de weerbaarheidstraining in de groepen 7 en 8 is succesvol afgerond en daar zijn we heel blij mee.

Voor nu wens ik iedereen een goed en vooral gezond 2022.

Anita Klompsma-Bolk Directeur OBS De Vlinder