De afgelopen weken waren weer spannend voor ons team. Eerst de vraag of de scholen open mochten of niet? Daarna beseften we ons dat het best spannend is om, geboosterd of niet, weer een school binnen te stappen. Afstand houden van kinderen is zo moeilijk als je lesgeeft.

Wat waren we blij dat de school weer volledig open mocht en we gaan er vanuit dat dit zo blijft! We moeten ons nog steeds aan de coronamaatregelen houden en dat doen we graag als dat ervoor kan zorgen dat we open kunnen blijven. Wel merken we dat er nog steeds veel besmettingen zijn en ik ben heel blij dat ouders mij zo snel mogelijk inlichten over een besmetting via Parro of mail, zeker als er getwijfeld wordt over wat wel of niet te doen bij een besmetting.

Waar wij ons wel zorgen over maken, is het tekort aan invalleerkrachten. Tot nog toe heb ik alle invalproblematiek kunnen oplossen met collega directeur Rosie Meems-Smit en veelal medewerkers van Interschool, maar dat wordt ook steeds nijpender. Er is geen aanbod van leerkrachten en daarom een groot tekort aan invallers.

Toch is het ons wel gelukt om de derde kleutergroep, die maandag 31 januari aanstaande start te ‘bemannen’. (Leuk woord voor vrouwen.) Hier zijn we erg blij mee! Vlak voor de kerstvakantie heb ik met onze bestuurder gesproken over het starten van een extra kleutergroep en hij is hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat we met drie kleutergroepen werken vanaf 31 januari.

Daarnaast was het al langere tijd mijn wens om ook het gespreid leiderschap op directieniveau toe te passen. Ik werk al een aantal jaren intensief samen met Rosie Meems-Smit en wij vullen elkaar goed aan op directieniveau. Na goed overleg met het bestuur, de teams en de MR mogen wij sinds kort samenwerken als het schoolleidersduo van zowel Interschool als OBS De Vlinder. Ik blijf voorlopig het eerste aanspreekpunt voor De Vlinder en mijn collega Rosie Meems-Smit voor Interschool en vanuit daar gaan wij het gespreid leiderschap vormgeven zoals wij dat ook op teamniveau doen.

Ik wil iedereen die nog niet aan het werk kan of niet naar school kan vanwege ziekte of de coronamaatregelen ‘een hart onder de riem steken’. Kop d’r veur en maak er het beste van.

Met vriendelijke groet, Anita Klompsma-Bolk