VANUIT DE SCHOOLLEIDINGNa de meivakantie starten de laatste schoolweken voor de zomervakantie. Dit betekent vaak een drukke periode met toetsen, oudergesprekken, de musical, sportdagen, etc.

Een mooie drukke periode staat ons weer te wachten, na twee schooljaren, waarin we de laatste weken van het schooljaar ‘alles’ anders moesten invullen. We zijn blij dat we weer activiteiten gezamenlijk met de ouderraad kunnen oppakken, zoals we dat gewend waren voor de coronapandemie.
Wel merken we dat iedereen weer moet wennen aan deze ‘drukte’. Hoe blijven we alles overzien en hoe kunnen we de werkdruk ‘de baas’ blijven?

Door prioriteiten te stellen.

Het Vlinderteam kiest daarom in de eerste plaats voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen en maakt keuzes in wat nu belangrijk is. De coronamaatregelen zijn eraf, maar er zijn leerlingen in het onderwijs, en dus ook bij ons op school, die veel onderwijstijd hebben gemist. In onze analyses van de tussenopbrengsten nemen we daarom o.a. ook het verzuim mee van onze leerlingen.

Het is voor ons dus nog steeds zoeken naar de balans tussen welke leerstof moet aangeboden zijn en wat vinden we belangrijk voor bijvoorbeeld de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Maar ook i.v.m. de effectieve leertijd.… welke activiteiten doe je wel en welke niet? Welk kind moet extra instructie, eventueel een verlenging in de huidige klas en welk kind niet? Dit is altijd een zoektocht, maar na deze coronapandemie best wel een lastige zoektocht, ook voor de ouders van de betreffende kinderen.

Is dan alles belangrijk?
Als alles belangrijk is, heeft niks meer prioriteit……dus we blijven zoeken.

Ik wens u veel leesplezier en alvast een fijne meivakantie.


Anita Klompsma-Bolk.