VANUIT DE SCHOOLLEIDINGDoor de coronaperiode hebben we twee keer geen jaarafsluiting gehad op school en een aantal open podia is gedaan zonder publiek.
Toch hebben de leerkrachten veel aandacht besteed aan het vak dramatische expressie in combinatie met taal. Dit was terug te zien in de open podia die hebben plaatsgevonden in het afgelopen schooljaar (en gelukkig weer met publiek) èn we zullen het terugzien in de musical van de groepen 8. Wij zijn een school die gaat voor de basisvakken en hoge opbrengsten, maar daar tegenover staat wel het vak cultuureducatie, waar de cultuurcoördinatoren elk schooljaar een ontwikkelplan voor schrijven.
Cultuureducatie is heel breed en daar vallen vakken onder die een relatie met elkaar hebben en die je kunt combineren in de lessen op school (o.a. muziek, spel, cultureel erfgoed, drama, theater maken...).

Theater maken met kinderen is altijd een artistiek proces waar de kinderen veel van leren, maar ook de leerkrachten. Sommige kinderen laten een heel andere kant van zichzelf zien. Dit is soms erg verrassend en interessant om te zien. Door samen theater te maken, leren de kinderen samen te werken, durf te tonen, elkaar te helpen, een ander te waarderen en ook zichzelf te waarderen. Het lijkt soms alsof er maar wat gedaan wordt, maar als kinderen een duidelijke inbreng hebben in het proces en in de voorstelling, dan komt er een heel artistiek proces op gang, waardoor ze leren.

Dit schooljaar gaat er een jaarafsluiting plaatsvinden in de sporthal van Ter Apel aan de Heemkerakkerstraat. Er zal een theatervoorstelling zijn van ongeveer 13.00 tot 14.00 uur. U krijgt de exacte tijden nog via Parro. De theatervoorstelling zal worden gedaan door leerlingen van de groepen 1 t/m 7 onder begeleiding van de Kunstenschool ZG en georganiseerd door onze cultuurcoördinatoren Dian Snijder en Guusje Rous. We zullen het dit jaar ‘klein’ houden om te zorgen dat iedereen kan zitten en de voorstelling goed kan zien. Per gezin zijn er twee kaartjes beschikbaar. Indien er maar één gezinslid komt, wilt u dan zo vriendelijk zijn en het kaartje teruggeven aan school? In de afgelopen week is de Kunstenschool ZG gestart met het begeleiden van de groepen en is het artistieke proces begonnen.
Ik zie enorm uit naar het resultaat! Ik hoop u ook.

Ik wens u veel leesplezier.
Anita Klompsma-Bolk.