VANUIT DE SCHOOLLEIDING


Het schooljaar is al bijna weer voorbij en wat is het weer snel gegaan!
Het was weer een bijzonder schooljaar met wederom coronamaatregelen, lesuitval en ziekte, maar ook een schooljaar waarin we weer normaal naar school konden gaan. We hebben in de afgelopen periode veel jaarlijks terugkerende activiteiten kunnen oppakken en organiseren zonder rekening te moeten houden met allerlei maatregelen. Vaak met hulp van de ouderraad en met u, de ouders. Hier zijn we erg blij mee! We willen iedereen bedanken voor de betrokkenheid bij onze school.

In de komende twee weken staan er nog leuke activiteiten op de agenda, waaronder de musical in groep 8 en de jaarafsluiting. Verderop in de nieuwsbrief meer hierover.

Als schoolteam hebben we in de afgelopen periode het afgelopen schooljaar geƫvalueerd en vervolgens besproken wat de wensen en de ambities zijn voor het komende schooljaar. Het schooljaarplan is daarna, in samenwerking met de directie, gemaakt door de coƶrdinatoren voor de verschillende vakgebieden. Op dit moment ligt het schooljaarplan bij de medezeggenschapsraad voor feedback.

Een grote wens is, naast de ambities voor de verschillende vakgebieden, om kleine groepen te formeren in de onderbouw, extra ondersteuning van de interne begeleiding te ontvangen en meer onderwijsondersteuning in de groep. Het bestuur van OOW is hiermee akkoord gegaan! Dit betekent dat we starten met drie kleinere kleutergroepen, zodat we ruimte hebben om daar te groeien en we starten met twee groepen drie. De interne begeleiding en de onderwijsondersteuners krijgen meer uren, zodat we ook in kunnen zetten op meer begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Al met al ben ik een tevreden directeur die nu al zin heeft in het komende schooljaar!

Maar eerst dit schooljaar nog afsluiten en met de musical van groep 8 en de jaarafsluiting in het vooruitzicht, moet dit lukken!

Ik wens iedereen alvast een fantastische zomervakantie!

Anita Klompsma-Bolk.