VANUIT DE SCHOOLLEIDINGDe Gouden Weken zijn begonnen op school! Tot de herfstvakantie werken wij aan het proces van groepsvorming die na een zomervakantie weer helemaal opnieuw begint. De leerlingen moeten weer aan elkaar wennen, ook aan de leerkrachten, en ze zijn elkaar in deze fase opnieuw aan het verkennen.
De regels moeten opnieuw duidelijk gesteld worden, want ieder kind zoekt naar veiligheid en structuur. ‘Wat spreken we af en wat zijn de regels in de klas en in de school?’ Dit wordt samen met de leerlingen besproken en vastgelegd. Het is in deze fase heel belangrijk om een goed pedagogisch klimaat te creëren. Daarom vinden wij het onder andere belangrijk, om juist aan het begin van het schooljaar, op schoolreis en op kamp te gaan. Daar leren de kinderen elkaar goed kennen, de leerkrachten zien hun leerlingen op een andere manier dan in de klas. Het plezier is op deze dagen het belangrijkste!
De schoolreis en het kamp, aan het begin van het schooljaar, geven zoveel sfeer en daar kan iedereen de rest van het schooljaar plezier en profijt van hebben.

Als schoolteam werken wij al drie schooljaren aan Positive Behaviour Support (hierna PBS). PBS heeft als doel om leerlingen goed en gewenst gedrag aan te leren door middel van een positieve benadering. Al drie jaar lang worden wij gecoacht door Inge Reijnders, die naast PBS-coach ook gedragswetenschapper, onderwijskundige, orthopedagoog en GZ psycholoog is. Op de informatieavonden zal Inge Reijnders een korte inleiding geven over manieren waarop ouders/verzorgers vanuit positiviteit, ongewenst gedrag kunt corrigeren. We hopen dat er van ieder gezin minimaal één ouder komt.

Ik wens iedereen een heel plezierig schooljaar!

Anita Klompsma-Bolk.