VANUIT DE SCHOOLLEIDINGTerwijl ik deze brief schrijf, zijn de oudergesprekken in school volop aan de gang. Wat fijn dat het zo gezellig druk is in de school en de kinderen ook meekomen. Het is goed om u als ouder te ontmoeten en dat we het samen hebben over uw kind(eren), want u als ouders kent uw kind(eren) het beste.

Eén van de drukste periodes van het schooljaar, en persoonlijk vind ik het één van de gezelligste, is aangebroken. Sint Maarten staat voor de deur en Sinterklaas en zijn Pieten zien er al naar uit om langs te komen op maandag 5 december. En dan aansluitend de kerst; daar zie ik naar uit!

Wel weet ik dat er stress en onzekerheid heerst in sommige gezinnen i.v.m. de financiële situatie thuis. In gezinnen met armoede kunnen kinderen minder vaak meedoen aan buitenschoolse activiteiten, is ieder feestje een ‘kopzorg’ erbij en ziet het gezin vaak op tegen de maand december. In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van het Jeugdfonds voor sport & cultuur indien uw kind wil sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig wil zijn, maar u de contributie niet kunt betalen. Naast het Jeugdfonds zijn er nog meer hulpverlenende instanties. In de komende periode wil ik mij verdiepen in hoe wij als school meer kunnen ondersteunen, dus mocht u een idee hebben om hulp te kunnen bieden aan gezinnen of bent u juist een ouder die deze zorgen heeft, dan hoop ik dat u contact zoekt met mij.

U heeft vast al gezien dat er hekken op het schoolplein staan. Het is eindelijk zo ver: het schoolplein krijgt een ‘kleine’ metamorfose. Een groep enthousiaste (vak)leerkrachten heeft zich verdiept in het bewegend leren en heeft van daaruit een plan bedacht dat nu wordt uitgevoerd. De kinderen vinden het zeer interessant wat er op het plein gebeurt. Een aantal heeft al gezegd dat ze later dat werk ook willen doen. Wie weet!

Ik wil afsluiten met u nogmaals te attenderen op de ouderavond van dinsdagavond 22 november. Inge Reijnders, onze coach op Positive Behavior Support, komt de ouderavond verzorgen. Ik hoop dat de hal vol zit met ouders.

Met vriendelijke groet,
Anita Klompsma-Bolk.