VANUIT DE SCHOOLLEIDINGDe laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Een periode met gebroken weken en veel feestelijke activiteiten. Kortgeleden hadden we nog een klein feestje, want juf Thecla is 65 jaar geworden! Dat hebben we even met de hele school gevierd tot grote verrassing van juf Thecla.

Op woensdag 10 mei waren Rosie Meems en ik bij een heel uniek overleg in de parochie van de Rooms katholieke kerk van Ter Apel.
Alle basisschooldirecteuren van Ter Apel, en afvaardigden van de drie kerkgemeenschappen in Ter Apel, zaten bij elkaar aan tafel om de armoedeproblematiek bij gezinnen met basisschoolkinderen in Ter Apel te bespreken. Het doel was om samen te kijken naar activiteiten die kinderen, die minder bedeeld zijn, zouden kunnen helpen. We hebben allerlei onderwerpen besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat we eerst zicht moeten krijgen op wie deze minderbedeelde kinderen zijn en waar zij behoefte aan hebben. In verband met de strenge AGV-wet (wet Algemene Verordening en Gegevensbescherming) is het heel moeilijk om hier grip op te krijgen.
Binnenkort komt er een brief van deze werkgroep met de naam STAP om uit te leggen waar deze werkgroep voor staat en wat zij willen gaan doen.

Zo aan het eind van het schooljaar zijn we als directieleden van OOW, samen met het bestuur, bezig met de formatie binnen OOW voor volgend schooljaar. In de volgende nieuwsbrief kan ik daar meer informatie over geven, maar ik kan wel al twee mededelingen doen.
Twee zeer gewaardeerde teamleden gaan afscheid nemen van onze school. Onze conciƫrge, Alfons Jansingh, heeft een nieuwe baan als assistent beheerder sporthallen en accommodaties en daarnaast is hij kortgeleden de kantinebeheerder van de sporthal van Ter Apel geworden. Hij zal ons per 1 juli gaan verlaten en we wensen hem heel veel werkplezier in zijn nieuwe baan. We gaan hem missen! Meester Jan Waalkens gaat na ruim 40 jaar werken met pensioen. Meester Jan gaat zijn pensioen vieren op woensdag 12 juli. Op deze dag bent u ook in de gelegenheid om van 13.30 uur tot 14.30 uur meester Jan de hand te schudden en een kop koffie of thee met ons te drinken.

Ik hoop u op het afscheid van meester Jan te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Anita Klompsma-Bolk