VANUIT DE SCHOOLLEIDINGHet schooljaar 2022-2023 is bijna voorbij. We hebben nog drie weken te gaan, waarin leuke activiteiten staan gepland zoals de musical van de groepen 8 en de jaarafsluiting.
Donderdag 29 juni was de laatste werkdag van onze conciërge Alfons. Een conciërge is een heel belangrijke schakel binnen het schoolteam en ook daarbuiten. De conciërge ontvangt o.a. externen die een klusje komen doen, overlegt met de ouderraad bij activiteiten, geeft een kop koffie bij bezoek en zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Alfons was onze steun en toeverlaat en ondanks dat we hem gaan missen in ons team, gunnen wij hem zijn nieuwe baan.
In de komende week start Fred van der Heide als conciërge bij ons op school. Hij zal eerst alleen op de maandag en de woensdag komen werken, omdat hij ook nog werkt als conciërge op een andere school.
In het komende schooljaar is er nog een aantal veranderingen in het team (zie formatie en groepsindeling in deze brief), maar de grootste is het afscheid van onze zeer gewaardeerde collega, Jan Waalkens.
Jan Waalkens heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt! Op woensdag 12 juli zijn alle ouders/verzorgers tussen 13.30 uur en 14.30 uur welkom op school om meester Jan een hand te geven. De wens van Jan is om het afscheid bescheiden te houden.

Als schoolteam hebben we in de afgelopen periode het schooljaar geëvalueerd en vastgelegd in het schooljaarverslag om vervolgens het schooljaarplan 2023-2024 te maken. In de komende week gaan deze documenten naar de medezeggenschapsraad evenals het nieuwe schoolplan met de ambities voor de komende vier schooljaren. Daarnaast is de informatiegids voor de ouders en verzorgers, zo goed als af (het wachten is nog op het gymrooster) en deze kan dan ook naar de drukkerij. Ik hoop dat wij de informatiegids nog voor de zomervakantie kunnen uitdelen. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u deze op de eerste schooldag in september, maar dan zal ik de kalender voor de zomervakantie naar u mailen.

Ik wens iedereen een mooie zomer en ik ga er vanuit dat ik nog veel ouders en verzorgers ontmoet bij het afscheid van Jan Waalkens, bij de musical of bij de jaarafsluiting!

Anita Klompsma-Bolk.