VANUIT DE SCHOOLLEIDINGDe Gouden Weken
Het schooljaar is goed gestart met de Gouden Weken, waarin het bouwen aan het groepsgevoel en een goede sfeer in de groep centraal staan. De groep heeft met de leerkracht positieve groepsregels geformuleerd en deze hangen in de klas en zijn gekoppeld aan onze vier kernwaarden; de vier V’s:

Veiligheid, Vriendelijkheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.

Daarnaast zetten we in deze eerste weken ook in op energizers. Energizer zijn vaak ludieke activiteiten met een speels karakter, waardoor je energie in de groep losmaakt. Het doel is voornamelijk om plezier met elkaar te maken. De schoolreisjes en het kamp, die we altijd aan het begin van het schooljaar doen, dragen ook bij aan het groepsgevoel en een positieve sfeer. Het kamp is helaas, door afwezigheid van meester Martin, verplaatst. Het kamp is verplaatst naar woensdag 22 mei tot en met vrijdag 24 mei 2024. Groep 8 heeft een heel leuke (schoolreis)dag gehad ‘op Moekesgat’ onder begeleiding van juf Anne-Claire, juf Titia en juf Monique.

Meester Martin
Meester Martin is door medische omstandigheden afwezig, maar het gaat weer de goede kant op. De verwachting is dat meester Martin binnen een paar weken weer volledig aan het werk kan. Tot die tijd zal juf Anne-Claire, naast meester Lennart, werken in groep 8.

Vrijwillige ouderbijdrage
Er is al langere tijd een landelijke discussie gaande over de vrijwillige ouderbijdrage. Mede namens de ouderraad wil ik verduidelijken dat de ouderbijdrage bedoeld is voor extra activiteiten op school die niet uit het onderwijsbudget van school betaald kunnen worden. Het zijn activiteiten als de schoolreis, het kamp, Sinterklaas, kerst, het paasbuffet, een keer zwemmen, enzovoort. De ouderraad beheert de ‘Stichting Vrienden van OBS De Vlinder’ en wil graag deze activiteiten behouden voor onze school en de kosten zo laag mogelijk houden. Vandaar dat er een spaarsysteem is bedacht, waardoor de kosten verdeeld worden over de leerjaren. De ouderraad en de schoolleiding kijken jaarlijks hoe de schoolkas van ‘Stichting Vrienden van OBS De Vlinder’ ‘gezond’ kan blijven door bijvoorbeeld acties te doen. Mocht u met de penningmeester van de ouderraad in contact willen komen, dan kunt u een mail sturen naar ouderraad.devlinder@oow.nl. De vragen die daar worden gesteld zullen integer worden behandeld.

Stichting Leergeld
Graag wil ik ouders en verzorgers die het financieel moeilijk hebben, wijzen op Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen. Via de website https://www.leergeldzuidoostgroningen.nl/mogelijkheden kunt u kijken wat de mogelijkheden voor u zijn.

Schoolfruit
We zijn heel blij dat wij als OBS De Vlinder opnieuw ingeloot zijn, om deel te nemen aan het EU-schoolfruit. Dit betekent dat wij als school twintig weken lang, drie keer in de week, porties groenten en fruit mogen ontvangen voor iedere leerling. Het programma start in de week van 13 november 2023 en eindigt in de week van 19 april 2024. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.

Ouderavond 4 oktober
Op woensdagavond 4 oktober verzorgd PBS-coach Inge Reijnders een ouderavond voor alle ouders rondom de aanpak met Positive Behavior Support; de aanpak waar wij als schoolteam mee werken. Positive Behavior Support (hierna PBS) is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is om een positieve sociale omgeving te creëren, waarin veiligheid een belangrijke rol speelt. Ons schoolteam heeft een driejarig traject afgerond en is de aanpak aan het borgen in de school. In deze PBS-aanpak is het uitspreken van een gedragsverwachting (zeggen wat je wilt zien) erg belangrijk, omdat je het woordje ‘niet’ zoveel mogelijk probeert te vermijden. Je zegt bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat je loopt in de gang i.p.v. ik wil niet dat je rent in de gang’. Het is ook een aanpak die thuis goed is toe te passen, maar soms is het nodig om te leren omdenken en dat kun je oefenen. Daarom nodigen wij u als ouder, verzorger, oppas uit om naar deze avond te komen die gedaan wordt door Inge Reijnders. Inge Reijnders is gedragswetenschapper en daarnaast PBS-coach. In het vorige schooljaar heeft zij ook een ouderavond verzorgd en deze werd erg goed ontvangen. Ik hoop dat ik uw nieuwsgierigheid heb gewekt en dat u besluit om te komen. U kunt zich aanmelden via Parro. Opa’s en oma’s zijn ook welkom!


Anita Klompsma-Bolk.