VANUIT DE SCHOOLLEIDING


De eerste periode op school zit er alweer op. De herfstvakantie staat voor de deur en de kinderen zijn alweer toe aan een welverdiende vakantie. We hebben de Kinderboekenweek al achter de rug en tijdens het schrijven van deze column wordt de tentoonstelling n.a.v. de Kinderboekenweek en de Projectweek ingericht in de hal en de gangen van onze school.

In deze periode worden de dagen korter, zitten we meer binnen dan buiten en wij vermoeden dat de meeste kinderen minder buiten spelen. Daarom gaan wij als team proberen om onze leerlingen energie te geven door samen te werken aan de conditie door de ‘Daily Mile’ aan te bieden. Juf Titia heeft het schoolteam uitgelegd wat het doel is van de ‘Daily Mile’ en hoe dit georganiseerd kan worden. Na de herfstvakantie starten wij hiermee.

In de afgelopen week heeft de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad plaatsgevonden. Acht leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben samen met juf Rosie en mij een overleg gehad met als hoofdthema de ‘schoolbrede’ beloning.
Na uitleg over wat de leerlingenraad doet en het bespreken van het beleidsstuk dat eronder ligt, zijn we overgegaan op de agenda van deze bijeenkomst. Het was een zeer lucratieve bijeenkomst, waaruit bleek dat kinderen met heel andere ideeën komen dan volwassenen. Ik zie alweer uit naar de volgende bijeenkomst!
De volgende bijeenkomst gaat onder andere weer over de schoolbrede beloning. De schoolbrede beloning is gekoppeld aan de beloningsbandjes die worden uitgedeeld in de klas als een leerling een compliment heeft gekregen van de leerkracht. De leerling is bijvoorbeeld vriendelijk geweest of heeft zijn verantwoordelijkheid gepakt door uit zichzelf een andere leerling te helpen met iets. Als de leerkracht dit ziet en dit een compliment waard vindt, geeft deze de leerling een compliment en deelt een beloningsbandje uit die om de pols gaat. Aan het einde van de dag gaan de uitgedeelde beloningsbandjes om de koker in de klas. Als deze koker vol is, dan krijgt de klas een beloning. Beloningen als: in pyjama naar school of de hele dag kauwgum kauwen, etc. Het kan van alles zijn. Deze beloningen zijn van tevoren bepaald door de leerlingen en de leerkracht samen en staan bijvoorbeeld geschreven op briefjes die in een pot zitten. Uit deze pot kan de beloning worden getrokken als de koker vol is. De kinderen vinden dit erg leuk en het motiveert om gewenst gedrag te laten zien.
Wij willen nu graag toe naar een schoolbrede beloning door vijf balletjes in een koker te doen bij het behalen van een groepsbeloning. Kortom: als er een koker vol is in een klas, gaan er vanuit die klas vijf balletjes in de grote koker. Als deze koker vol is, krijgt de hele school een beloning. Hier moeten we nog verder over doorpraten met de leerlingenraad, de ouderraad en het schoolteam. Wordt vervolgd.


Als laatste wil ik u mededelen dat mijn zeer gewaardeerde duo-collega Rosie Meems-Smit, onze school gaat loslaten. Zij wordt directeur op OBS Op d’Esch per 1 november aanstaande. Wel blijven wij samen directeur van Interschool en TOV De Grenshof.

Ik wens iedereen een heel fijne herfstvakantie, Anita Klompsma-Bolk.