VANUIT DE SCHOOLLEIDINGDe decembermaand staat voor de deur. Een maand waar je van houdt en waar je hart sneller van gaat kloppen of niet, want het kan ook een maand zijn waarvan je denkt: ‘Was het maar januari’… Ik behoor tot de eerste groep. Ik houd ervan! Het kan mij niet gek genoeg…overal lampjes, het huis en de school versieren en nadenken over wat gaan we eten tijdens de kerstdagen. Ik geniet van de voorpret!

Op school zijn de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en het kerstdiner al in volle gang. De ouderraad heeft overleg gehad en het welkom van Sinterklaas beloofd weer hilarisch te worden. Ieder jaar iets nieuws bedenken, wat pret en hilariteit oplevert voor de kinderen, is het doel. De kerstviering zal dit jaar weer op de traditionele manier plaatsvinden. Er komt een kerstboom van papier bij iedere klas te hangen. Op deze kerstboom zitten kerstballen waarop een gerecht staat geschreven (bijvoorbeeld voor 5 personen stokbrood). Iedere ouder mag een kerstbal halen en deze ouder zorgt er dan voor dat het gerecht op donderdagavond 21 december om 17.00 uur in de klas aanwezig is. Alle kleine gerechten samen, vormen het kerstbuffet voor de klas.

De decembermaand is niet voor iedereen genieten. We weten dat er tegenwoordig veel kinderen opgroeien in armoede of net boven de armoedegrens leven. Voor deze kinderen en hun ouders is het ieder dubbeltje omdraaien en kan de decembermaand stress veroorzaken. Als directeur ben ik hier de laatste jaren veel mee bezig. Hoe kunnen we deze kinderen en hun ouders helpen? In de medezeggenschapsraad en de ouderraad wordt hier regelmatig over gesproken en denken we na over hoe we kunnen helpen. Eén van de dingen die we hebben veranderd, is het kopen van een Sinterklaascadeautje voor een klasgenoot via het lootjes trekken in de groepen 5 t/m 8. De ouderraad heeft, in overleg met de directie, besloten dat de kinderen die in de groepen 5, 6, 7 en 8 zitten een envelop meekrijgen met daarin 10 euro. Hier kan een cadeautje voor worden gekocht. Het kind hoeft dan geen zorgen hebben over het vragen van geld aan de ouders.

Onze medezeggenschapsraad (hierna MR) is weer heel actief bezig met de veiligheid rondom onze school. Voor de school is extra parkeergelegenheid gecreëerd en dit zouden wij (de MR, ons schoolteam en ik) ook graag aan de kleuterzijde willen. We constateren dat er onheus wordt geparkeerd op de bestaande ‘stop, kiss en ride’ strook en dat er dubbel geparkeerd wordt. Ik wil u als ouders en verzorgers vragen om ‘veilig’ te parkeren en dat kan betekenen dat u misschien wat verder weg moet parkeren i.p.v. bijvoorbeeld bij onze achterburen op het gras. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uw kinderen, onze leerlingen.

Daarnaast zit ik, als directeur van OBS De Vlinder en Interschool, samen met de andere schooldirecteuren van Ter Apel, in een werkgroep Samen Ter Apel (hierna STAP) die zich bezighoudt met kinderen die onder de armoedegrens leven in Ter Apel. Deze werkgroep heeft o.a. gezorgd dat alle kapotte lampjes vervangen konden worden tijdens de fietscontrole in de groepen 5 t/m 8, zodat alle kinderen in deze donkere dagen veilig en zichtbaar voor het andere verkeer over straat kunnen fietsen. Op 16, 17 en 18 november is er een wensboom gerealiseerd op het Molenplein in Ter Apel door de werkgroep STAP. In deze wensboom hingen wensen van kinderen die een cadeautje willen van Sinterklaas, maar waarvan de ouders het niet of moeilijk kunnen betalen. Via de voedselbank Stadswolde heeft de werkgroep STAP de kinderen die dit aangaat, anoniem in beeld gekregen (er is één persoon in de werkgroep die alle gegevens heeft). Er zijn vervolgens wenskaartjes gemaakt die in de wensboom zijn gehangen. Het winkelend publiek kon zo’n wenskaart uit de boom halen om het cadeautje van ongeveer 15 euro te kopen. De werkgroep heeft gezorgd dat alle betrokken kinderen hun cadeautje via de voedselbank Stadswolde hebben ontvangen. Als schoolleider ben ik erg blij dat we dit samen hebben kunnen realiseren.

Ik wens iedereen een heel fijne decembermaand!

Anita Klompsma-Bolk.