VANUIT DE SCHOOLLEIDINGAllereerst wil ik iedereen een goed en gezond 2024 wensen met veel gezellige momenten!

Het nieuwe jaar, 2024, is al aangebroken op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf. December was een drukke maand die voorbij is gevlogen. Stilstaan bij alle leuke activiteiten, is nodig, maar lukt bij mij vaak pas in de kerstvakantie. We gingen in december van een hilarisch en gezellig Sinterklaasfeest naar een prachtig versierde school in kerstsfeer met vele leuke kerstactiviteiten èn tussendoor werd de school ook nog geschilderd. Het schoolgebouw is mooi opgefrist en we kunnen in januari weer in een schone en frisse school starten.

In januari starten de zogenaamde Zilveren Weken. De Zilveren Weken is de naam voor de groepsvormingsperiode na de kerstvakantie. Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. Dit kunnen de volgende fasen zijn:

1. Norming: oriënteren en (opnieuw) kennismaken met elkaar.
2. Storming: strijden om invloed: de hiërarchie wordt vastgesteld.
3. Norming: gemeenschappelijke normen en ongeschreven regels worden bepaald.
4. Performing: samen werken in harmonie en met plezier.
5. Adjourning: het einde van het schooljaar nadert.

Het onderhouden van de groepsvorming is een continu proces en na een pauze, zoals de kerstvakantie, kan een klas extra ‘groepsonderhoud’ nodig hebben. Meestal start de groep na de kerstvakantie weer in de tweede fase en is het nodig om de regels te herhalen, energizers te doen, extra lessen Kwink in te zetten om samen te werken aan het ‘wij-gevoel’ met als doel in harmonie en plezier met elkaar samen te werken in de groep. De ene groep heeft het groepsgevoel alweer te pakken binnen een week en een andere groep doet hier wat langer over. De vakleerkrachten gymnastiek hebben, naast de leerkracht voor de groep, ook een bepalende rol om het proces van groepsvorming positief te stimuleren. Er wordt in de Zilveren Weken veel gewerkt aan (samen)spel tijdens de gym. Samen met onze pedagogische aanpak met Positive Behaviour Support (hierna PBS) is de kans van slagen groot.

In de week voor de kerstvakantie had ik weer een overleg met de leerlingenraad en voor mij zijn dat toch wel ‘de krenten in de pap’; genieten dus. Ik had dit keer Darja Gelling, onze interne begeleider, erbij gevraagd en ook zij genoot. Kinderen zijn zo puur, zo enthousiast en komen met heel interessante opmerkingen. Waar wij vaak niet bij stilstaan, denken kinderen diep over na. Het respect, het elkaar ‘het woord’ gunnen en dan naar elkaar luisteren doen niet onder voor de teamoverleggen die ik normaal gesproken heb. We hebben weer gesproken over de schoolbeloning en hebben besloten om een extra overleg te houden op maandag 15 januari, waarin de leerlingenraad gaat bepalen wat de schoolbeloning wordt. Ik ben benieuwd!

De schoolbeloning kan worden verdiend door het verzamelen van balletjes in de ‘Vlinderkoker’. Ieder kind kan in zijn of haar klas een bandje verdienen als het gewenst gedrag heeft laten zien, volgens de klassenafspraken die gekoppeld zijn aan onze schoolwaarden: Veiligheid, Vriendelijkheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid; de zogenaamde vier V’s. Het bandje gaat vervolgens aan het eind van de dag om de koker van de klas. Is de koker vol, dan verdient de groep een beloning. Dit kunnen uiteenlopende beloningen zijn als een dag kauwgum kauwen, een pyjama aan naar school, extra buitenspelen, een film kijken, etc. Als de klas de koker vol heeft met bandjes, dan mogen er vijf balletjes in de ‘Vlinderkoker’ en als deze koker vol is, dan is er een schoolbeloning verdiend. De beloningen in de klas worden door de kinderen zelf bedacht en de schoolbeloning door de leerlingenraad, die uiteraard ruggenspraak mag houden in de eigen klas. Op 15 januari aanstaande zullen we weten welke schoolbeloning het wordt. Daarna is het afwachten wanneer de ‘Vlinderkoker’ vol is met balletjes.
De leerlingenraad heeft ook de wens uitgesproken om een net over de pannakooi te krijgen en eventueel een deurtje. Siebe (lid van de leerlingenraad) heeft toegezegd uit te zoeken wat de kosten van zo’n net zijn, Kyano (lid van de leerlingenraad) zorgt ervoor dat de maten worden opgemeten en hij communiceert dit met Siebe. Daarna moeten we onderzoeken of dit aangeschaft kan worden. Er is genoeg te bespreken met de leerlingenraad!

De medezeggenschapsraad heeft in het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat de verkeersveiligheid voor de school is verbeterd, maar stoort zich nog enorm aan de verkeerssituatie aan de kleuterzijde. Samen wordt dit binnenkort besproken met de wethouder die ook betrokken is geweest bij de verkeerssituatie aan de voorzijde. Ik hoop dat de verkeerssituatie aan de ‘kleuterkant’ verbeterd kan worden en in de tussentijd wil ik u vragen na te denken hoe u parkeert en waar. Dat velen met de auto komen, snap ik als werkende moeder maar al te goed. Toch zou ik u willen vragen om mee te denken in het belang van de veiligheid van onze leerlingen, uw kind(eren). We willen allemaal dat de kinderen veilig naar school kunnen komen en veilig naar huis kunnen. Het nieuwe jaar sluit naadloos aan op het vorige jaar. Zoals hierboven is te lezen, is er nog veel af te hechten en staan er nieuwe uitdagingen voor ons klaar. Ik heb er zin in!

Op naar een mooi 2024!

Anita Klompsma-Bolk.