Zoals u weer in de kalender kunt zien, vervallen alle
activiteiten in mei ook voor onze school.

Gisteren is bekend geworden dat de basisscholen in
Nederland weer open gaan vanaf maandag 11 mei. Dat is
voor ons na de meivakantie. We zijn blij dat de kinderen
weer naar school kunnen, maar we zijn ook alert op de
bijbehorende zorgen. Als Openbaar Onderwijs Westerwolde
volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de besluitvorming
hierover.
Hoe dit besluit vorm gaat krijgen, daar buigen wij ons
vandaag en morgen over. Morgenmiddag overlegt het
schoolteam met elkaar om tot consensus te komen en ik
hoop u aanstaande vrijdag al op de hoogte te brengen hoe
wij het onderwijs gaan organiseren.

Gisteren is bekend geworden dat wij, binnen onze eigen
context, de juiste oplossing moeten vinden om te voldoen
aan de maatregel voor het basisonderwijs die zegt dat we
50% van de onderwijstijd moeten gaan aanbieden aan elke
leerling. Daarin krijgt iedere school de ruimte om dit zelf in
te gaan vullen. Er is overleg geweest met het bestuur van
het Openbaar Onderwijs Westerwolde en op het moment van
het schrijven van deze brief zijn de teams aan het nadenken
over hoe het kan worden georganiseerd.

We nemen hierbij als uitgangspunt dat we een veilige situatie
willen creëren in- en rond het schoolgebouw. Gelukkig
hebben wij, ondanks dat wij een grote school zijn, redelijk
kleine groepen. Hierdoor kunnen we mogelijkheden creëren
om de fysieke afstand van anderhalf meter tot de leerkracht
te bewaken. De leerlingen hoeven volgens de richtlijnen van
de RIVM geen afstand onderling te houden.
We stellen wel nieuwe afspraken op voor ouders m.b.t. het
halen en brengen van leerlingen, nieuwe pleinregels voor de
leerlingen en andere hygiënemaatregelen op school en in de
klas. Hier willen we vanaf de eerste dag ook met de kinderen
over praten.

Naast de gesprekken over de nieuwe regels willen we tijd
besteden aan gesprekken met de kinderen over deze
uitzonderlijke tijd. Het welbevinden van de kinderen is van
groot belang in deze situatie en onderdeel van ons
onderwijsprogramma. Daarnaast nemen wij, in principe, als
uitgangspunt de kernvakken: taal, lezen, spelling en
rekenen. We willen vooral aandacht besteden aan de
basisvaardigheden voor deze vakken.

U begrijpt wel dat het schoolteam erg druk is met het maken
van een voorstel voor een onderwijsprogramma en dat ik dit
als directeur ook wil afstemmen met de MR. Wij realiseren
ons dat het onderwijsprogramma niet alleen voor ons, maar
ook voor u en uw kind(eren) weer wennen zal zijn. Het is
eerst maar een voorstel tot donderdag 20 mei
(Hemelvaartsdag en de dag erna zijn wij vrij), want dan zal
het kabinet weer met nieuwe informatie komen.

Voor de ouders die werken in de ‘vitale beroepen’ en gebruik
maken van de noodopvang gaan we kijken hoe de
noodopvang na de meivakantie plaats kan vinden onder
schooltijd. Voor naschoolse opvang, moet u contact opnemen
met de kinderopvang.

Ik wens u allen een rustige meivakantie toe,
Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder