Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Na een bijzondere periode van onderwijs op afstand mogen we na de meivakantie weer
onderwijs gaan geven op school.
In de meivakantie hebben wij ons kunnen voorbereiden op de herstart van onze school.
U begrijpt wel dat wij wellicht net zoveel zorgen hebben als u en daarom hebben wij gisteren
(donderdag 7 mei), met het voltallige schoolteam, nog een keer het beleid besproken.
Het beleid, zoals het is beschreven in de vorige nieuwsbrief, blijft richtinggevend. Er is een
kleine wijziging in het buitenspel, omdat de vakleerkrachten ook op andere scholen worden
ingezet. Daarnaast gaat meester Jan Waalkens, juf Annemiek ondersteunen in groep 5 paars.

Anita Klompsma-Bolk